زکات

0
0

لطفا زکات گوسفند را توضیح دهید

ممنون

  • مهمان درخواست شده در 3 سال پیش
  • آخرین ویرایش 3 سال پیش
0
0

پاسخ:

مفتی نورالدین استواره

گوسفند پنج نصاب دارد:

اول: چهل گوسفند، و زکات آن یک گوسفند است، و تا گوسفند به چهل نرسد زکات ندارد؛

دوم: ١٢١ گوسفند، و زکات آن دو گوسفند است؛

سوم: ٢٠١ گوسفند، و زکات آن سه گوسفند است؛

چهارم: ٣٠١ گوسفند، و زکات آن چهار گوسفند است؛

پنجم: چهار صد و بالاتر از آن، که باید آنها را صدتا، صدتا، حساب کند و برای هرصدتای آنها یک گوسفند بدهد، و لازم نیست زکات را از خود گوسفندها بدهد، بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد، یا مطابق قیمت گوسفند، پول بدهد کافی است؛ ولی اگر بخواهد جنس دیگر بدهد در صورتی که برای فقرا بهتر باشد، اشکال ندارد.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.

دکمه بازگشت به بالا