حکم فروختن چک به کم تر از قيمت؟

0
0

آیا فروختن چک شرکت به کمتر از قیمت مندرجه در چک جائز است یا خیر؟

0
0

پاسخ

مفتی نورالدین استواره

فروختن چک به کمتر از قیمت مندرجه در آن جائز نیست.

منبع

فقه البیوع، للعلامة المحقق تقی العثمانی، الکمبیالة، 1/156، ط: مکتبة معارف القرآن کراچی.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

برای ارسال لطفا ابتدا وارد خود شوید.

دکمه بازگشت به بالا