مسابقاتمیلاد پیامبر صلی الله علیه و سلم

دریا آزادی

پیامبر مهربانے ها

پیشتر از بامداد دوازده ماه ربیع
آفتابے در زمین از آسمان دل بر گرفت🌹
ذره اے از مهر رویش را چو بر آن بذل ڪرد🌹
جلوه اے ڪرد وجهان را خسروخاور ڪرد🌹
محمد وارث پیغمبران است❤️
ڪه او سلطان شهر دلبران است❤️
به حق فرمود حق لایزالے ❤️
محمد علت خلق جهان است❤️

میخواهم از تو بنویسم✍️

پیامبر مهربانے ها🌹❤️
قطعا ڪسے ڪه مهربانے میاورد خود نیز مهربان است.
پیامبر مهربانے ها میخواهم از تو بگویم ولے نمیدانم چه بگویم… 😔 شرمنده ام پیامبرم ڪه انقدر تو را نمیشناسم ڪه توصیفت ڪنم. پیامبرم، مهربانے ها ڪردے در حق ما درحق امتت. معجزه ات ڪتابت را براے ما برنامـه اے ڪامل براے زندگے گذاشتے ولے ما چه ڪردیم با آن…. تنها ڪارمان مراقبت از آن بر روے طاقچه هایمان است وگه گدارے دستمالے ڪشیدن بر آن تا خاک هاے خورده اش را از بے توجهے مان پاک ڪنیم😔

معجزه ات را گذاشتے تا بخوانیم وبدانیم وعمل ڪنیم‌، ولے ما تنها خواندیم وخواندیم واز ڪتابت درس نگرفتیم‌؛ نگرفتیم رسالتت را وراه گم ڪردیم. معجزه اے به این بزرگے در دست داریم ڪه اگر ادیان دیگر داشتند چه ها نمیڪردند با این معجزه اما ما.

خجلم از خودم ڪه به نام مسلمان نتوانستم به درستے راه تو پیامبر عزیزم را بروم وعظمت وبزرگے تو وڪتابت را نادیده گرفتم، وبه ڪافرین وملحدان اجازه ے توهین به ساحت مقدست را دادم،😔وتنها مقابله ام چند روز تغیر عڪس ابزارهایے بود ڪه محصول دست خود آن ملحدان بود ودیگر هیچ.

ومن تلاش ڪمے براے رساندن پیامت وشناساندن رسالتت ڪردم.

پیامبرم ❤️از همه ے عترت وهستے ات گذشتے براے امتت تا به روشنایے وحق برسد. ما چه ڪردیم؟

تنها چشم بر روے حقیقت بستیم وڪور ڪورانه راه ظلمت پیش گرفتیم. 😔
خجلم پیامبرم.

خجلم پیامبرم😞ولے دوستتدارم.❤️

همه امتت دوستت دارند ولے راه را گم ڪرده ایم.پیامبر مهربانے ها…..❤️🌹

در ظلمت حجمه دشمن گرفتاریم وسردرگم…..

پیامبر م ما هیچ وقت مهربانے ها زحمات وسختے ها ے ڪه به جان خریدے براے حفظ ونشر دین عزیز تر از جانمان اسلام،را فراموش نمیڪنیم❤️ اے عزیز جان ما تو امتت را گم نڪرده وگم نخواهے ڪرد ودر همه حالت به اذن واراده ے الله تعالے حامے امتت هستے تو محبوب قلب همگے ما هستی.
رسول الله صل الله علیه وسلم:

اسم تو نور امید است ❤️وصفاے سینه هاست ❤️دین تو اسلام عشق است ❤️وبدور از ڪینه هاست❤️
دل نوشته اے ناچیز و غم الود در وصف رسول الله صل الله علیه وسلم❤️

نویسنده : دریا آزادی

به دریا آزادی رای دهید

  • 30 (87%, 48 Votes)
  • 10 (13%, 7 Votes)
  • 20 (0%, 0 Votes)

Total Voters: 55

Loading ... Loading ...

برای مشاهده ی نتایج شرکت کنندگان لینک زیر را انتخاب کنید.

مشاهده نتایج مسابقه 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا