شرک اعمال نیک را از بین میبرد

دکمه بازگشت به بالا