دلیل تیمم

دلیل تیمم

عذرهایی که دلیل تیمم را جایز می کنند

۱: فاصله و دوری از آب
حال انسان چه مقدار از آب باید فاصله داشته باشد تا بتواند تیمم بزند.
فقها می‌فرمایند به اندازه یک میل یا یک مایل یا مسافتش ۴۰۰۰ زر که با متراژ امروزی تقریباً یک کیلومتر و ۸۴۸ متر است یا ۱۸۴۸ است.
لذا اگر کسی به اندازه ی این فاصله (۱۸۴۸ متر )از آب فاصله داشت تیمم برای او جایز است.

۲: آب باشد ولی فرد قادر بر استفاده کردن از آب نباشد
شرط دوم که زدن تیمم را مجاز میکند این است که فرد متوجه شود آب مورد استفاده سالم نیست و گمان کند که اگر از این آب استفاده کند مریض میشود یا اینکه در بهبودی مریضی تأخیر بوجود می‌آید و یا اینکه مریض می‌شود.
در اینجا با وجود اینکه آب در دسترس است اما فرد می تواند تیمم بزند.

۳: آب هست ولی دسترسی به آب ممکن نیست
ممکن است چاه آبی در نزدیکی باشد ولی فرد امکان بالا کشیدن آب را نداشته باشد پس می تواند تیمم بزند.
۴: کنار آب دشمن هست یا حیوان درنده ای هست که فرد نمی‌تواند به آب نزدیک شود پس اجازه تیمم زدن را دارد.
مواردی که در بالا ذکر شد جزء عذر هایی هستند که فرد می تواند تیمم بزند.

مقاله های که خواندن آنها توصیه میشود

صفت رحیم خداوند | اهمیت تقسیم ارث | اخلاق قرآنی | رقت عيناى شوقاً | الله اسم اعظم خداوند | لبیک مشرکین عرب در حج | دلیل تیمم

دکمه بازگشت به بالا